1. Świat Toyoty
 2. Środowisko
 3. WLTP

PRZEDSTAWIAMY NORMĘ WLTP

NOWA METODA SPRAWDZANIA EKONOMII JAZDY I EMISJI SPALIN

Począwszy od lat 80-tych XX wieku testy spalania i emisji były przeprowadzane na podstawie normy NEDC. 1-go września 2017 roku wprowadzony zostaje nowy standard WLTP, dzięki któremu klienci i użytkownicy samochodów otrzymają dokładniejszy obraz rzeczywistych osiągów auta.

 

ZMIANA NORMY NEDC NA WLTP: CO TO OZNACZA?

Zmieniająca się technologia i warunki jazdy sprawiły, że 40-letnia norma NEDC zdezaktualizowała się. Oparta na realistycznych warunkach jazdy norma WLTP pozwala z dużo większą dokładnością wyliczyć wartości spalania i emisji samochodów osobowych.

 • Test

  Dynamiczne testy lepiej oddają rzeczywiste osiągi auta.

 • Czas testu

  Nowy test WLTP trwa 30 minut. To o 10 minut dłużej niż w przypadku testu NEDC.

 • Dystans

  Testowane auta przejeżdżają 23,25 kilometra. W porównaniu z poprzednim testem dystans zwiększył się dwukrotnie.

 • Cykle jazdy

  Bardziej dynamiczne cykle jazdy: 52% w mieście, 48% poza miastem.

 • Średnia i maksymalna prędkość

  Średnia prędkość wzrasta do 46,5 km/h (więcej o 12,5 km/h), a predkość maksymalna to teraz 131 km/h.

 • Wyposażenie dodatkowe

  Wyposażenie dodatkowe (wpływające na emisje CO2 i spalanie) jest teraz także brane pod uwagę

 • Zmiana biegów

  Zrezygnowano z wspólnych dla każdego auta punktów zmiany biegów na rzecz zindywidualizowanych schematów.

 • Temperatura zewnętrzna

  Pomiary są wykonywane przy temperaturze 23 st.C (poprzednio między 20 a 30 st. C), a wartości emisji CO2 przy 14 st. C.

JESZCZE WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

 • Pomiędzy wrześniem 2017 a wrześniem 2018 roku, wszystkie nowe samochody musiały przejść testy zgodne z normą WLTP (samochody dostawcze rok później). Pierwszym autem Toyoty przetestowanym zgodnie ze standardem WLTP był model Prius wyprodukowany w 4 kwartale 2017 roku.

  W Toyocie jesteśmy przygotowani na wprowadzenie normy WLTP, dzięki której nasi Klienci otrzymają jeszcze dokładniejsze dane dotyczace spalania i emisji CO2. Jako lider innowacji w dziedzinie napędów spędziliśmy dekady rozwijając alternatywne technologie, takie jak hybrydy, które pozwoliły zminimalizować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i dzięki którym wykonaliśmy kolejny krok w kierunku zminimalizowania naszego wpływu na środowisko naturalne.

  “Hybrydy są podstawą naszego programu rozwijania napędów przyszłości, które pozwolą nam do roku 2050 zminimalizować emisje o 90% w porównaniu z 2010 rokiem.”

  Dr. Johan van Zyl, Prezydent Toyota Motor Europe

  Codzienne testy, rzeczywiste wyniki

  Nowe testy WLTP pozwolą lepiej odzwierciedlić w warunkach laboratoryjnych wyniki, których możesz się spodziewać podczas codziennej jazdy. To oznacza, że wartości spalania i emisji spalin dla nowych samochodów będą bliższe rzeczywistym.

CZY MASZ JAKIEŚ DODATKOWE PYTANIA?

Czy rzeczywiste spalanie samochodu ulegnie zmianie?

Nie, rzeczywiste spalanie nie ulegnie zmianie, ale mogą się zmienić oficjalnie publikowane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa z powodu wprowadzenia bardziej rygorystycznej metody pomiarowej zgodnej z normą WLTP.

Czy wyniki spalania i emisji CO2 w teście WLTP odzwierciedlają rzeczywiste wartości, których mogę się spodziewać podczas codziennej jazdy?

Podobnie jak poprzedni test NEDC, WLTP jest także badaniem laboratoryjnym. Styl jazdy i warunki drogowe mają znaczący wpływ na osiągi auta, dlatego rozbieżność pomiędzy wartościami osiągniętymi w teście, a rzeczywistymi jest możliwa.

Dlaczego wartości według normy NEDC dla mojego auta nagle wzrosły?

W trakcie trwania okresu przejściowego (do końca 2020 roku) wartości NEDC będą dalej generowane równolegle do wartości uzyskanych w teście WLTP. Skoro procedura NEDC nie jest już używana wyniki nowszego testu WLTP zostaną przekonwertowane do normy NEDC zgodnie z współczynnikiem korelacji. Oznacza to, że wyniki będą generowane przy użyciu symulacji opracowanej przez Komisję Europejską lub przez powtórne przeprowadzenie testu NEDC zaktualizowanego o wymogi WLTP. W związku z tym wartości emisji CO2 mogą wzrosnąć.

Czy test WLTP obejmuje sprawdzenie spalin pod kątem innych szkodliwych substancji?

Tak, test WLTP mierzy zawartość tlenku węgla (CO), węglowodory (HC), tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM/PN).

Kiedy zmienią się wartości dla samochodów dostawczych?

Norma WLTP zacznie obowiązywać dla wszystkich lekkich samochodów dostawczych (kategorie N1 (ii), N1 (iii) oraz N2) od 1 września 2019 roku, rok po wprowadzeniu jej dla samochodów osobowych.

EKO-JAZDA: SPRAWDŹ, JAK EKONOMICZNE SĄ HYBRYDY TOYOTY