1. Porady
  2. Jazda na suwak

JAZDA NA SUWAK - NOWE PRZEPISY W KODEKSIE DROGOWYM

POJAWIŁY SIĘ NOWE PRZEPISY W KODEKSIE DROGOWYM

6 grudnia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu drogowego. Przejazdy pojazdów uprzywilejowanych mają usprawnić tak zwane korytarze życie. Z kolei jazda na suwak ma zmniejszyć korki i poprawić bezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu.

 

Kodeks drogowy w Polsce

Zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), zwana też Kodeksem drogowym. Dokument ten wielokrotnie był nowelizowany, w tym między innymi 16 października 2019 roku. W tym dniu Sejm przyjął poprawkę regulującą zasady tworzenia korytarzy życia i wprowadzającą obowiązek jazdy na suwak.

Nowe przepisy Kodeksu drogowego zaczęły obowiązywać od 6 grudnia 2019 roku. O czym teraz muszą pamiętać kierowcy aut, by nie spotkała ich przykra niespodzianka? Bo jak powszechnie wiadomo – nieznajomość przepisów prawa nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności.

Korytarze życia. Ich rola i zasady tworzenia

Pierwsza zmiana Kodeksu drogowego nakłada na kierowców obowiązek tworzenia w razie konieczności tak zwanych korytarzy życia.

Czemu mają one służyć i dlaczego są tak ważne?

Korytarze życia mają ułatwić dotarcie pojazdów uprzywilejowanych do poszkodowanych. Im krócej osoby ranne czy zakleszczone w samochodzie będą czekały na ratunek, tym większe będą miały szansę na przeżycie.

Kto może się poruszać korytarzami życia według nowego Kodeksu drogowego?

Pojazdami uprzywilejowanymi są samochody straży pożarnej, policji, karetki. Korytarzem życia mogą się też poruszać inne służby biorące udział w akcji ratowniczej – pomoc drogowa, zarządcy dróg. Wszyscy pozostali mają zakaz korzystania z tej drogi przejazdu.

W jaki sposób kierowcy aut mają utworzyć korytarz życia?

Tu wiele zależy od drogi, jaką się poruszają. Kodek drogowy określa zasady tworzenia korytarzy życia na jezdni z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku i tam, gdzie takich pasów jest więcej.

Dojeżdżając do miejsca wypadku drogą dwupasmową kierowcy aut, którzy się poruszają lewym pasem ruchu, muszą zjechać do lewej krawędzi. W tym samym czasie samochody z prawego pasa zjeżdżają do prawej.

Jeżeli pasów ruchu jest więcej niż dwa – ku lewej krawędzi muszą zjechać kierowcy samochodów poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu. Z kolei kierujący pojazdami poruszającymi pozostałymi pasami muszą zjechać jak najbliżej prawej krawędzi.

A co z drogą jednopasmową? Ustawa z dnia 16 października 2019 roku nowelizująca Kodeks drogowy tego nie reguluje. W razie sytuacji awaryjnej na drodze zaleca się zjechać autem do prawej strony. Należy też pamiętać o pozostawieniu większego odstępu od samochodu z przodu, co ułatwi manewrowanie.

Jazda na suwak. Co to oznacza?

Znowelizowany w październiku Kodeks drogowy nakłada na kierujących obowiązek jazdy na suwak. Dotyczy to tylko określonych okoliczności. Obowiązuje w przypadku zanikania pasa ruchu na drodze wielopasmowej, a także robót drogowych, w wyniku których jeden lub dwa pasy ruchu stają się niedostępne dla kierowcy.

Na czym polega jazda na suwak według nowelizacji Kodeksu drogowego?

Tam, gdzie utrudnienia dotyczą jednego pasa ruchu, kierowca z sąsiadującego z nim pasa musi wpuścić przed siebie jeden samochód. Zrobić to może tylko w jednym momencie – tuż przed końcem zanikającego pasa lub przed odpowiednim znakiem drogowym. Pojazd wpuszczany nie może też wcześniej zmienić swojego pasa ruchu, nawet wtedy, gdy na pasie sąsiednim jest wolne miejsce.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdy utrudnienia występują na dwóch pasach – po prawej i lewej stronie pasa otwartego dla ruchu. Wówczas kierowca jadący tym pasem musi wpuścić przed siebie jeden samochód z prawej strony i jeden z lewej. Dopiero wtedy sam może kontynuować jazdę.

W założeniu ustawodawców zmiana ta ma zmniejszyć korki i sprawić, że jazda autem stanie się bardziej płynna.

Jakie kary czekają za utrudnianie jazdy?

Jakie kary mogą grozić kierowcom, którzy się nie zastosują do nowych przepisów o ruchu drogowym?

Obecnie wszystkie kwestie reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624), zwane taryfikatorem mandatów. Nie uwzględnia ono jednak opisywanych wyżej zmian. Znajdą się one dopiero w nowym taryfikatorze, który – zdaniem ekspertów – zostanie opracowany w 2020 roku.

Nie oznacza to jednak, że kierowcy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów Kodeksu drogowego, będą bezkarni.

Już teraz policjanci mogą ukarać tych, którzy nie utworzą w razie konieczności korytarza życia. Mogą takie zachowanie uznać za nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu. Stanowi to wykroczenie drogowe. Grozi za to kara w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych.

Kar mogą się spodziewać również kierowcy aut, którzy się nie zastosują do przepisów nakazujących jazdę na suwak. Mogą oni odpowiadać za zakłócenie płynności ruchu i uniemożliwienie wjazdu innym użytkownikom drogi. Grozić może za to mandat w wysokości od 50 do 500 zł.

Kiedy nowe przepisy Kodeksu drogowego weszły w życie?

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym zostały uchwalone przez Sejm w dniu 16 października 2019 roku. W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone w dniu 14 listopada 2019 roku (Dz.U. z 2019 poz. 2202). Obowiązywać zaczęły od dnia 6 grudnia 2019 roku.

Planowane zmiany w Kodeksie drogowym

Jazda na suwak i korytarze życia to nie ostatnie zmiany w Kodeksie drogowym. Rząd pracuje obecnie nad projektem ustawy, która ma dać pieszym pierwszeństwo przed samochodem jeszcze przed pasami. Jednocześnie pieszy będzie miał zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.

Projekt ten jest obecnie w trakcie konsultacji. Jej ostateczny kształt poznamy dopiero w 2020 roku. W życie znowelizowane przepisy Kodeksu drogowego mają wejść 1 stycznia 2021 roku.